DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

ZKO 019 Křenice

Vnitřní řád ZKO

Vnitřní řád ZKO 019 Křenice

Každý člen ZKO Křenice je povinen dodržovat následující zásady:

I.

1. platit včas členské příspěvky,

2. každý člen by se měl i ve svém zájmu zúčastňovat členských schůzí.

 

II.

1. udržovat čistotu v klubovně a prostorách cvičiště (každý uklízí po sobě i po svém psovi),

2. zamykat branku,

3. ve stanovených výcvikových hodinách se každý psovod musí podřídit režimu stanovenému výcvikářem,

4. každý pes musí být řádně očkovaný, nemocný pes na cvičiště nesmí,

5. háravá fena smí na cvičiště v době výcviku i mimo něj jen po dohodě s výcvikářem,

 

III.

Dopustí-li se člen ZKO hrubého porušení svých povinností nebo tyto povinnosti bude opakovaně porušovat, bude na základě usnesení členské schůze ze ZKO vyloučen.